DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Konya °C
404 File Not Found

404
File Not Found

褦ȤڡϸĤޤǤ

Υ顼ϡꤷڡĤʤäȤ̣ޤ

ʲΤ褦ʸͤޤ

  • 褦Ȥե뤬¸ߤʤʥեֲսäƤˡ
  • URLɥ쥹ְäƤ롣

Ziraat Odası 2015 Yılı Durum De�erlendirme Toplantısı Yaptı

29.01.2016
A+
A-

Karapınar Ziraat Odası Ba�kanlı�ı 2015 yılında ilçemizde tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalı�maların genel bir de�erlendirmesini 26.12.2015 tarihinde Ziraat Odası Meclis Salonunda, Ziraat Odası Ba�kanı Durmu� �NER, İlçe Tarım Müdürü Tayfun G�K�E ve Prof.Dr.Süleyman SOYLU ba�kanlı�ında İlçemiz merkez ve köy muhtarları ile Oda meclis kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekle�tirdi.

De�erlendirme toplantısında Ziraat Odası Ba�kanı Durmu� �NER açılı� konu�masını yaparak,2015 yılı içerisinde ilkbahar döneminden Kı� sezonuna kadar hububat, ayçiçe�i, Mısır, Domates, pancar, yonca ve di�er ekili�i yapılan tarımsal ürünlerin ekiminden hasadına kadar Selçuk �niversitesi Ziraat Fakültesi ö�retim üyesi Prof.Dr.Süleyman SOYLU önderli�inde Odamız teknik elemanları ile birlikte kontrol edildi�ini belirtti. Kontrol amaçlı arazi incelemelerimizde çiftçilerimize en ekonomik �ekilde maksimum fayda sa�layacak �ekilde tavsiye ve önerilerde bulunuldu�unu, bitki hastalıklarında Ziraat Fakültesi ile birlikte çalı�ılarak laboratuvar çalı�maları ile te�his kondu�unu belirterek,2015 yılı içerisinde Odamız adına Tarımsal Danı�manlık Sertifikasının da alındı�ını ve tarımsal yayım ve danı�manlık hizmetlerinin artarak devam edece�ini Ziraat Odasının her daim çiftçinin yanında olaca�ını belirtti.

Ba�kan �ner ayrıca KOP bölgesinde ve dolayısıyla ilçemizde de uygulanmak istenen Su Kotası olayına da de�inerek Ziraat Odası Olarak uygulamaya konulmak istenen Su Kotası programına kesinlikle kar�ı olduklarını belirterek her platformda bunun mücadelesini vereceklerini, çözüm olarak dı� havzalardan yer üstü su kaynaklarının ovaya aktarılması gerekti�i ve yer üstü su kaynakları ile sulama yapılan yerlerde kapalı sulama sistemlerine geçilmesi gerekti�ini salma sulamanın tamamen bitirilmesi gerekti�ini belirterek aksi takdirde bu çalı�malar yapılmadan direk su kotası uygulanırsa bölgemizin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin çok büyük zarar görece�ini dolayısıyla �lke ekonomisinin olumsuz etkilenece�ini belirtti. TMO nun Mısır alımı konusunda sürekli giri�imlerde bulunuldu�unu ve ilk defa 2015 yılı içerisinde mısır alımı yapıldı�ını söyleyen �ner, alım döneminde yapılan isti�are görü�meler sonucunda TMO nun 15.000 ton olan alım kotası 75.000 ton��a çıkartılmı�tır. Alım kotasının önümüzdeki yıllarda İlçe kapasitesine göre artırılması konusunda çalı�ma ve giri�imlerin devam etti�ini söyledi.

Ziraat Odası Ba�kanı Durmu� �NER �iftçilerimizin Mısır anızlarını yakmamaları gerekti�ini de belirterek ,mısır saplarından dolayı anızı hazırlayamama bahanesi ile anızların yakıldı�ını söyledi. Mısır anızlarını yakmak yerine Sap parçalayıcı makinalarla sapları parçalayıp topra�a karı�tırmanın daha ileri ki yıllarda verime olumlu katkı yapaca�ını belirterek özellikle muhtarlarımızın da bu konuda hassas davranması gerekti�ini belirtti.

Karapınar Ziraat Odası Tarımsal Danı�manı Prof.Dr. Süleyman SOYLU ise 2015 yılı ba�larında Ziraat Odasının iste�i üzerine Ziraat Odası adına tarımsal danı�manlık görevine ba�ladı�ını ve bu çalı�manın Oda yetkililerinin iste�i ile daha da geni�letilerek devam edece�ini belirtti.

İlkbahar döneminden itibaren Ziraat Odası Ba�kanı Durmu� �ner,Yönetim Kurulu �yeleri,Genel Sekreter Nadi �zdil , teknik personelleri Z.Mühendisi Yusuf Altundal,�engül Tüysüz, ve İlçe Tarım Müdürlü�ü teknik ekipleri ile birlikte ilçenin her bölgesine ula�maya çalı�tıklarını ve önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir çalı�ma ortamı içerisine girilece�ini belirtti.

2015 yılı içerisinde Mısır üretiminde ilçemizde rekolte olarak rekor düzeyde üretim yapıldı�ını ortalama verimin 1600 k�/dekar olarak gerçekle�ti�ini belirtti.Prof.Soylu özelikle çiftçilerimizin ürün ekili�lerinde sık ekim yaptı�ını,bitkilerin yeti�me döneminde orantısız su kullandı�ını ve gere�inden fazla gübre ilaç kullanımı oldu�unu gözlemlediklerini zamanla bu uygulamaların en ekonomik ve do�ru �ekilde uygulanmasının yerle�ece�ini belirtti.

Prof Soylu en son olarak 26.12.2015 tarihinde Karapınar Ziraat Odası Teknik ekibi Yusuf Altundal ve İlçe Tarım Müdürlü�ü’nden Fatih �elebi ile birlikte Karapınar Bölgesinde hububat ekili alanlarındaki durumu incelediklerini Maalesef bu yıl Ekim, Kasım ve Aralık ya�ı�larının çok yetersiz olması nedeni ile çıkı�ların düzenli olmadı�ını, Bölgede Erken ekilen ve sulama yapılan tarlalarda çıkı� Kısmen iyi olmasına ra�men, Mısır hasatı sonrası Ekim yapılan alanlarda sulama yapılmasına ra�men dü�ük hava sıcaklı�ı ve kaymak tabakası Yüzünden sa�lıklı çıkı�ın olmadı�ını �ıkan bitkilerde karde�lenme olmadı�ını ve tek yapra�ın so�uktan zarar gördü�ünü söyledi. Kıraç alanlarda durum daha kötü. Bir kısmı alatav olmu�, bir kısmında tohum çimlenmeden bekliyor. Ovada gerçek foto�rafı görmek için �ubat sonu – Mart ba�ını bekleyece�iz. Dedi.

Prof.Dr. Soylu kı� döneminde Ziraat Odası Salonunda çiftçilerimize yönelik Hububat, Pancar, Ayçiçe�i, Mısır yeti�tiricili�i konusunda bilgilendirme seminerlerinin devam edece�ini belirtti.

İlçe tarım Müdürü Tayfun G�K�E de �u an ülkemizin gündeminde olan �AP hastalı�ı ile ilgili bilgi verdi. İlçemizde bazı yerlerde hastalı�ın tespit edildi�ini ve a�ırı ölümcül vakalarla kar�ıla�ılmadı�ını belirten Gökçe, Muhtarlarımız kanalıyla üreticilerimize mutlaka ula�ılarak hayvanlara a�ılamanın yapılması gerekti�ini 04 Ocak 2016 da ikinci a�ılamanın ba�layaca�ını ve muhakkak yaptırılması gerekti�ini belirterek gerek ilçe Müdürlü�ü, gerek Ziraat Odamızla ve gerekse de muhtarlarımız kanalıyla hayvan üreticilerimize ula�ılaca�ını ve a�ılamanın yapılaca�ını belirtti.

YORUMLAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Henüz yorum yapılmamı�. İlk yorumu yukarıdaki form aracılı�ıyla siz yapabilirsiniz.