DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Konya °C

Memuriyet öncesi periyoda ilişkin mahkeme kararı özlük evrakından çıkartılabilir mi?

Ferdî Bilgileri Muhafaza Kurumuna yansıyan bir müracaatta, devlet memuru olan çalışan müracaatçı memuriyete birinci giriş tarihinden evvel …

Memuriyet öncesi periyoda ilişkin mahkeme kararı özlük evrakından çıkartılabilir mi?
14.04.2021
A+
A-

Ferdî Bilgileri Muhafaza Kurumuna yansıyan bir müracaatta, devlet memuru olan çalışan müracaatçı memuriyete birinci giriş tarihinden evvel hakkında verilmiş olan ceza kararının özlük belgesinde yer aldığını, verilen kararda yer alan beş yıllık kontrol müddetinin dolduğunu ve davanın düşmesine karar verildiğini, kararın isimli sicil kaydından silindiğini, bu prestijle özlük belgesinde yer alan mezkür karar ve ilgili evrakın kaldırılarak imha edilmesi için çalıştığı kurumun bilgi sorumlusuna yapmış olduğu müracaatın reddedildiği belirtmiştir.

Ferdî Dataları Muhafaza Kurumu tarafından yapılan incelemede,

1- Kelam konusu dokümanın atama sürecinde süreçlerin tamamlanması emeliyle iki tarafın karşılıklı isteğiyle özlük evrakına eklendiği,

2- Mevzu hakkında mülga Devlet İşçi Başkanlığından alınan görüşte, 657 sayılı Kanunun 109 uncu unsuru ve buna dayanılarak hazırlanan 2 Seri No’lu Kamu İşçisi Genel Bildirimi uyarınca özlük belgesinde yer alan her bir kısma ait dokümanların tek tek zikredilmesinin mümkün bulunmadığı, kurumlarca gerek görülen tüm evrakların ilgili kısımlara konulmasının uygun olacağı, memurun sırf çalışma hayatına ait değil yargı organlarınca memur hakkında verilen tüm karar örneklerinin bulunması gerektiğinin değerlendirildiği,

3- Şikayete mevzu evrakın özel nitelikli şahsî bilgi olmakla birlikte, yapılan sürecin yasallık prensibine uygun olarak mezkür Kanun ve bildiri uyarınca yürütülmesi gerekçesiyle özlük belgesinden çıkartılmasının uygun olmadığına,

Karar verilmiştir.

Karar No

:

2020/396

Bahis Özeti

:

İlgili kişinin, ceza mahkümiyeti ve güvenlik önlemleriyle ilgili özel nitelikli ferdî datalarının özlük belgesinden çıkarılması talebi

Kuruma intikal eden şikayet dilekçesinde özetle, ilgili kişinin memuriyete birinci giriş tarihinden evvel hakkında verilmiş olan ceza kararının özlük belgesinde yer aldığı, verilen kararda yer alan beş yıllık kontrol mühletinin dolduğu ve davanın düşmesine karar verildiği, kararın isimli sicil kaydından silindiği, bu prestijle özlük evrakında yer alan mezkür karar ve ilgili evrakın kaldırılarak imha edilmesi için bilgi sorumlusu çalıştığı kuruma yapmış olduğu müracaatın reddedildiği; lakin kelam konusu belgenin açık isteği dahilinde, resmi olarak güvenlik soruşturması yapılmadan, kurumunda çalışmaya birinci başladığı tarihte Vilayet Yazı İşleri Müdürünün kendisine kelamlı olarak güvenlik soruşturması yapması ve mahkeme sürecinin devam etmesi sebebiyle mahkeme kararını getirmesinin gerekmesi üzerine özlük evrakına konulduğu, anılan bilginin korumasını gerektiren bir sebebin bulunmadığı belirtilerek özlük evrakında yer alan mahkeme evrakının kaldırılması talep edilmiştir.

Hususa ait başlatılan inceleme çerçevesinde data sorumlusundan savunması istenilmiş olup, alınan karşılığı yazıda özetle;

 • İlgili kişinin atamasının yapılabilmesini teminen müracaat dokümanlarının istendiği, bu kapsamda sunulan evraklar ortasında yer alan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nda “Hakkınızda Verilmiş Bulunan Mahkümiyet Kararı yahut Hala Devam Eden Ceza Davası Bulunup Bulunmadığı” kısmının “Var” olarak beyan edilmesi nedeniyle, ilgili kişi hakkında verilmiş kararlar yahut devam eden cezaların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda yer alan koşullara mani teşkil edip etmediğinin tespiti maksadıyla, kelam konusu mahkeme kararlarının ilgili kişinin kendi isteği ile . Asliye Ceza Mahkemesinden talep edilerek atamasının yapılıp yapılamayacağı konusunun incelenmesini teminen Kurumuna sunulduğu,
 • İlgili kararın atamaya pürüz teşkil edip etmediği konusunda gerekli değerlendirmenin yapılarak atamanın gerçekleştirildiği ve ilgili kişinin vazifesine başladığı, kelam konusu kararların atama onayı ile ilişkilendirildiği ve Kamu Çalışanı Genel Bildirisinin (Seri No: 2) “Özlük Evrakının Tutulmasına Ait Adap ve Esaslar” başlıklı D unsurunun 5 inci fıkrasının birinci bendi yeterince özlük evrakına konulduğu, sürecin 2013 yılında gerçekleştiği; fakat 6698 sayılı Şahsî Dataların Korunması Kanununun (Kanun) 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girdiği

tabir edilmiştir.

Bahse ait yapılan incelemede, Şahsî Bilgileri Muhafaza Konseyinin 20/05/2020 tarihli ve 2020/396 sayılı Kararı ile;

 • Kanunun 3 üncü unsurunun birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca ferdî bilginin; kimliği belli yahut belirlenebilir gerçek bireye ait her türlü bilgiyi, (e) bendi uyarınca şahsî dataların işlenmesinin; şahsî bilgilerin büsbütün yahut kısmen otomatik olan ya da rastgele bir data kayıt sisteminin modülü olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, koruma edilmesi, değiştirilmesi, yine düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi üzere datalar üzerinde gerçekleştirilen her türlü süreci, (ç) bendi uyarınca ilgili kişinin; şahsî verisi işlenen gerçek kişiyi, (ı) bendi uyarınca bilgi sorumlusu; şahsî bilgilerin sürece maksatlarını ve vasıtalarını belirleyen, bilgi kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve hukukî kişiyi söz ettiği,
 • Bu çerçevede, şikayete bahis başvuruyu yapan kişinin gerçek kişi olduğu ve bu prestijle, ilgili kişi sıfatını haiz bulunduğu; ilgili kişinin Kuruma yapmış olduğu müracaata bahis ettiği mahkeme kararlarının kişiyi muhakkak kılma niteliğinin bulunması sebebiyle şahsî bilgi olduğu; kelam konusu mahkeme kararlarının Kanunun 6 ncı hususu kapsamında özel nitelikli ferdî data niteliğini haiz bulunduğu,
 • Kanunun 6 ncı unsurunun birinci fıkrasında bireylerin ırkı, etnik kökeni, siyasi niyeti, felsefi inancı, dini, mezhebi yahut öbür inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sıhhati, cinsel hayatı, ceza mahkümiyeti ve güvenlik önlemleriyle ilgili dataları ile biyometrik ve genetik datalarının özel nitelikli ferdî data olduğu, ikinci fıkrasında özel nitelikli şahsî bilgilerin ilgilinin açık isteği olmaksızın işlenmesinin yasak olduğu, üçüncü fıkrasında, birinci fıkrada sayılan sıhhat ve cinsel hayat dışındaki şahsî bilgilerin kanunlarda öngörülen hallerde, sıhhat ve cinsel hayata ait ferdî dataların ise lakin kamu sıhhatinin korunması, esirgeyici hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sıhhat hizmetleri ile finansmanının planlanması ve idaresi hedefiyle sır saklama yükümlülüğü altında bulunan bireyler yahut yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık isteği aranmaksızın işlenebileceğinin karara bağlandığı,
 • İlgili kişinin, müracaatında resmi desteği olmaksızın yapıldığını sav ettiği güvenlik soruşturması evrakının 2013 yılına ilişkin olduğu, kelam konusu tarihte 03.11.1994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4045 sayılı “Güvenlik Soruşturması, Kimi Nedenlerle Misyonlarına Son Verilen Kamu Çalışanı ile Kamu Misyonuna Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanun” un yürürlükte bulunduğu, anılan Kanunun 1 inci hususu uyarınca güvenlik soruşturması sürecinin yapılabilmesinin ön şartının; ilgili işçinin ya kamu kurum yahut kuruluşlarında “saklılık dereceli ünite” olarak nitelendirilen ünitelerde ya da düzenlemede hudutlu olarak sayılan kurumlarda veyahut misyonlarda çalıştırılacak olması durumlarından birisinin gerçekleşmesi olduğu,
 • İlgili şahsa güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin yapılabilmesinin, mevzuya ait temel düzenleme vasfı taşıyan 4045 sayılı “Güvenlik Soruşturması, Kimi Nedenlerle Vazifelerine Son Verilen Kamu İşçisi ile Kamu Vazifesine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanun” kapsamında, ilgili kişinin “gizlilik dereceli birim” olarak tabir edilen ünitelerde çalıştırılacak olması şartıyla; 4045 sayılı Kanuna dayalı olarak çıkarılan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında ise “.ilk sefer yahut yine kamu hizmeti ve misyonlarına atanacakları.” tabiri kapsamında mümkün olabileceği, bunun dışındaki olasılıklarda ise şikayete mevzu olay tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata karşıtlık teşkil edeceğinin değerlendirildiği, bu açıdan bakıldığında, 4045 sayılı Kanun kararları uyarınca ilgili kişinin atanmış olduğu takımın, kanunda “yetkili olmayan şahısların bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin ziyan görebileceği yahut tehlikeye düşebileceği bilgi ve dokümanların bulunduğu kapalılık dereceli üniteler” halinde tabir edilen üniteler ortasında yer alıp almadığı konusunun, Kanuna uygun bir ferdî bilgi sürece faaliyetinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği noktasında değer arz ettiğinin görüldüğü,
 • Öte yandan, “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği“nin “Tanımlar” başlığını taşıyan 4 üncü unsurunda “gizlilik dereceli birim” kavramının tarifine yer verildiği, düzenlemeden, “saklılık dereceli ünite ve kısım” olarak söz edilen kavramın, kapalılık dereceli bilgi ve evraklar ile irtibatlı olduğunun anlaşıldığı; bu noktada, rastgele bir kamu kurum ve kuruluşunda vazife yapmakta olan işçinin, hukuksal manada olmasa da, fiili olarak saklılık dereceli ünite ve kısımda çalışıyor olarak kabul edildiği/varsayıldığının değerlendirildiği,
 • İlgili kişinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda yer verilen koşullar ortasında gösterilen “Kamu haklarından yoksun bulunmamak” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak.” şartlarının adayda bulunup bulunmadığının tespit edilebilmesini teminen birtakım dokümanların, aday tarafından data sorumlusuna sunulmasının gerektiği; fakat atamaya temel teşkil eden dokümanların neler olduğuna ait olarak 657 sayılı Kanunda rastgele bir kararın yer almadığı, bununla birlikte; özel nitelikli ferdî bilgi niteliğini haiz bulunan “Ceza Mahkümiyeti ve Güvenlik Tedbirleri” bilgisinin 657 sayılı Kanun uyarınca atamayı yapacak kuruma sağlanması konusunda isimli sicil bilgisinin talep edilmesinin, Kanuna terslik teşkil etmediğinin değerlendirildiği,
 • Öbür taraftan ilgili kişinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki şartları taşıyıp taşımadığının araştırılması noktasında kâfi olduğu düşünülen isimli sicil kaydının, bilgi ve evrak talepli Kurum yazısına data sorumlusu tarafından gönderilen yanıt ve ekinde yer almadığının görüldüğü, bu prestijle, kelam konusu mahkeme kararlarının; isimli sicil kaydı istenmeksizin/verilmeksizin, direkt mahkeme kararlarının talep edilmesi/verilmesi biçiminde gerçekleştiği; bununla birlikte durumun ilgili kişinin bilgisi ve talebi doğrultusunda gerçekleşmesi sebebiyle, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel gerçekleşen kelam konusu olgunun, olayın gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuat bakımından hukuka karşıtlık içermediğinin değerlendirildiği,
 • Kelam konusu kararların, güvenlik soruşturması süreci sonucunda elde edilen (istihbari vb.) kararlar olmadığı, atama süreçlerinin gerçekleştirilmesini teminen ilgili kişi tarafından bilgi sorumlusuna sunulan evraklar ortasında yer alması sebebiyle özlük evrakına girdiğinin taraf beyanlarından anlaşıldığı,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 109 uncu unsurunun dördüncü fıkrası yeterince özlük belgelerinin tutulma temelleri ile özlük belgelerinde yer alacak evraklara ait tarz ve asılların Devlet İşçi Başkanlığınca (DPB) belirlendiği, bu sebeple, hususa ait olarak memurların birinci yahut naklen atanmalarına ait evraklar ile memurun adaylık ve asli memurluğa atanmasına ait dokümanların neler olduğu, kamu kurumlarının/kuruluşlarının memurlardan birinci işe başlamaları sırasında istedikleri bilgi ve dokümanların neler olduğu ile bu evrakların her kurum/kuruluşta farklılık gösterip gösteremeyeceği konuları ile “yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar örnekleri” tabirinin yargı organlarınca memurun çalışma hayatına ait verilmiş karar örneklerini mi yoksa memur hakkında verilmiş tüm karar örneklerini mi kastettiği konusuna ait olarak Kurumca, Devlet İşçi Başkanlığından görüş talep edildiği ve Devlet İşçi Başkanlığının Kuruma gönderdiği yanıtı yazıda; 2 Seri No’lu Kamu İşçisi Genel Bildirisinin “Özlük evraklarının tutulma temelleri ile özlük belgelerinde yer alacak dokümanlara ait yordam ve esaslar” başlıklı kısmına ait düzenlemelere yer verildikten sonra, “Mezkür Bildirimde memurun özlük belgesinin sekiz kısımdan oluştuğu belirtilmekte, kısımlarda hangi bahislere ait evrakların yer alması gerektiği hususu düzenlenmekte olup, özlük evrakında yer alan her bir kısma ait dokümanların tek tek zikredilmesinin mümkün bulunmadığı, kurumlarca gerek görülen tüm dokümanların ilgili kısımlara konulmasının uygun olacağı, belgenin dördüncü kısmında memurun sırf çalışma hayatına ait değil yargı organlarınca memur hakkında verilen tüm karar örneklerinin bulunması gerektiği bedellendirilmektedir” denilmekle birlikte, bahsi geçen şahsî datanın Kanunun 6 ncı hususu kapsamında özel nitelikli ferdî bilgi olması ve ilgili kişinin, şikayet müracaatına mevzu etmiş olduğu mahkeme kararlarının işlenmesine ait olarak halihazırda açık isteğinin bulunmaması konuları birlikte değerlendirildiğinde, kelam konusu bilgilerin işlenmesinde Kanunun 6 ncı unsurunun üçüncü fıkrasında yer alan “.sağlık ve cinsel hayat dışındaki bilgiler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık isteği aranmaksızın işlenebilir.” düzenlemesi uyarınca ferdî bilginin işlenebilmesinde “kanunlarda öngörülme” prensibi doğrultusunda hareket edileceği ve kelam konusu sözün, “maddi kanun” biçiminde anlaşılması gerektiği, bu doğrultuda, DPB’nin Kurum görüş talebine verdiği yanıt ve 2 Seri No’lu Kamu Çalışanı Genel Bildirimi kararları uyarınca kelamı edilen kararların özlük evrakından çıkarılmasına yer olmadığının değerlendirildiği,
 • Başka taraftan, Kanunun 7 nci hususunda “(1) Bu Kanun ve ilgili başka kanun kararlarına uygun olarak işlenmiş olmasına karşın, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde şahsî bilgiler resen yahut ilgili kişinin talebi üzerine bilgi sorumlusu tarafından silinir, yok edilir yahut anonim hale getirilir. (2) Ferdî dataların silinmesi, yok edilmesi yahut anonim hale getirilmesine ait öteki kanunlarda yer alan kararlar gizlidir” kararlarına yer verildiği, bahse ait olarak 657 sayılı Kanunun “Memur Bilgi Sistemi, Özlük Dosyası” başlıklı 109 uncu unsurunda her memur için bir özlük belgesinin tutulacağı ve bu evrakta memurun mesleksel bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, kontrol raporları, disiplin cezaları ile ödül ve muvaffakiyet evraklarına ait bilgi ve dokümanların konulacağı; özlük belgelerinin tutulma asılları ile özlük belgelerinde yer alacak dokümanlara ait yol ve asılların Devlet İşçi Başkanlığınca belirleneceğinin belirtildiği; Kamu Çalışanı Genel Bildiriminin (Seri No: 2) “D” kısmında ise özlük belgesinin sekiz kısımdan oluştuğu ve kısımlarda yer alan mevzulara ait bilgi ve evrakların saklanacağı kararlarına yer verildiği,
 • Öte yandan, 16.05.1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mülga “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik“in “Tarifler” başlıklı 3 üncü unsurunda “arşiv malzemesi” ve “arşivlik malzeme” kavramlarının;

  a) Arşiv gereci: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son süreç tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş yahut üzerinden onbeş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, birinci unsurda belirtilen kuruluşların süreçleri sonucunda teşekkül eden ve onlar tarafından koruması gereken, Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasi, toplumsal, türel ve teknik kıymet olarak intikal etmesi gereken evraklar ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, müdafaaya, bunlarla ilgili süreç ve münasebetler bakımından tarihi, türel, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi edebi estetik, kültürel biyografik, jeneolojik ve teknik rastgele bir mevzuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıyeten ilişkin olduğu zamanın ahlak, örf ve adetlerini yahut çeşitli toplumsal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, fotoğraf, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, sinema, ses ve imaj bandı, baskı ve gibisi belgelerivemalzemeyi,

  b) Arşivlik gereç: Üstteki bentte sayılan her türlü doküman ve gereçten vakit bakımından şimdi arşiv gereci vasfını kazanmayanlarla, son süreç tarihi üzerinden yüzbir yıl geçmemiş memuriyet sicil evrakları, Devletin gerçek ve hukukî bireylerle yahut yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası antlaşmalar, tapu tahrir defterleri, tapu ve nüfus kayıtları, birebir özellikteki vakfiyelerden ilişkin oldukları kamu kurum ve kuruluşları ile vilayet, ilçe, köy ve belediyelere ilişkin hudut kağıtları üzere evrakları, .” tabir ettiğinin belirtildiği, bu kapsamda son süreç tarihi üzerinden yüz bir yıl geçmemiş olan memuriyet sicil belgelerinin, “arşivlik malzeme” olarak kabul edildiği ve yüz bir yıl boyunca saklandığı, fakat kelam konusu düzenlemenin, 16.07.2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 11 sayılı “Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”ne dayalı olarak çıkarılan ve 18.10.2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik“in 32 nci hususu uyarınca yürürlükten kaldırıldığı, mülga yönetmelikte düzenlenen “arşiv materyali” ve “arşivlik materyal” kavramları, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te “arşiv belgesi” ve “arşivlik evrak” olarak düzenleme altına alındığı, mezkür kavramların,

Tanımlar

UNSUR 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

b) Arşiv evrakı: Son süreç tarihi üzerinden yirmi yıl geçmiş yahut on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış bulunan ve günlük iş akışı içinde fonksiyonu bulunmayan, varsa tabi olduğu öbür mevzuatlar ile saklama planlarındaki saklama müddetlerini tamamlayan, üretim biçimleri, donanım ortamları ne formda olursa olsun geleceğe, tarihi, siyasi, toplumsal, kültürel, tüzel, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, biyografik, jeneolojik ve teknik rastgele bir paha olarak intikal etmesi gereken ve bir bilgiyi içeren yazılmış, çizilmiş, resmedilmiş, manzaralı, sesli yahut elektronik ortamlarda üretilmiş belgeyi,

c) Arşivlik doküman: Mühlet bakımından arşiv dokümanı vasfını kazanmayan yahut bu süreyi doldurmasına karşın yeniliğini kaybetmeyen, hizmetin yürütülmesi açısından fonksiyonu olan belgeyi, .ifade eder

biçiminde düzenlendiği, mülga Yönetmelikte arşivlik materyal olarak kabul edilen memuriyet sicil belgelerinin, yeni Yönetmelik kapsamında arşivlik doküman olarak değerlendirilmediği ve memuriyet sicil belgelerine ve bunların yüz bir yıl saklanacağına ait düzenlemeye yer verilmediği, buna rağmen, mühlet bakımından arşiv evrakı vasfını kazanamayan evrakların arşivlik doküman kabul edilmesi sebebiyle memuriyet özlük evraklarının da bu kapsamda yer aldığı ve bunların imha sürecine tabi tutulmadığı

değerlendirmelerinden hareketle;

 • Şikayete mevzu şahsî datanın özel nitelikli şahsî bilgi olduğu ve ilgili kişinin kelam konusu mahkeme kararlarının özlük evrakında yer almasına ait halihazırda açık isteğinin bulunmadığı; bununla birlikte, Kanun bakımından kelam konusu ferdî bilginin işlenmesine ait “yasallık” ögesinin öğretide tabir edilen “maddi kanun” olarak kıymetlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından DPB’nin Kurum görüş talebine verdiği yanıt ve 2 Seri No’lu Kamu Çalışanı Genel Bildirimi kararları uyarınca mer’i mevzuat bakımından kelamı edilen kararların özlük evrakından çıkarılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.
ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.