DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Konya °C
404 File Not Found

404
File Not Found

褦ȤڡϸĤޤǤ

Υ顼ϡꤷڡĤʤäȤ̣ޤ

ʲΤ褦ʸͤޤ

  • 褦Ȥե뤬¸ߤʤʥեֲսäƤˡ
  • URLɥ쥹ְäƤ롣

Enerji Bakanı Albayrak Karapınar’a Geldi

20.10.2016
A+
A-

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Karapınar’da enerji konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak polis helikopteri ile Devlet hastanesi bahçesine indi.Burada kendisni kar�ılayanlarla tokala�tı.Kendisine bir çocuk tarafından verilen çiçe�i kabul etti.Daha sonra Belediye yeni dü�ün salonunda açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak��ın gezisinde Konya milletvekilleri, Konya Valisi Yakup Canbpoalt ile yatırımcı daire ba�kanlarıda yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Konya-Karapınar’a yapılacak güne� enerjisi yatırımına ili�kin, ”Bu yatırım bugün itibarıyla 1 milyar doların üzerinde, fabrika aya�ını da dü�ününce en az 300 milyon dolar daha eklenecek ”dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Konya-Karapınar’a yapılacak güne� enerjisi yatırımına ili�kin, “Bu yatırım bugün itibarıyla 1 milyar doların üzerinde, fabrika aya�ını da dü�ününce en az 300 milyon dolar daha eklenecek. Burada üretilecek elektrik 1,7 milyar kilovatsaat olacak ve 600 binden fazla evin enerji ihtiyacını kar�ılayabilecek bir yatırımdan söz ediyoruz.” dedi.

Toplantıya gelmeden önce Karapınar’ın do�al güzelliklerini helikopterle gezerek gördüklerini belirten Albayrak, ilçede enerji güvenli�ine katkı sunacak yenilenebilir kaynakların ekonomiye kazandırılması açısından çok önemli bir projeye ba�lanaca�ını dile getirdi.

Albayrak, Türkiye’nin enerji çe�itlili�ini artırmak için çe�itli alanlarda projeleri ve çalı�maları hayata geçirmeye ba�landı�ını ifade ederek, �öyle konu�tu:

“Karapınar noktasında 2010’da ba�layan bu süreci, bu yıl hayata geçirmek için çok önemli yasal düzenleme ve yatırımcının talebi olabilecek yönetmeliklerle tamamlandık. Karapınar, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) içerisinde çok önemli bir bölge. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte aralıkta ihalemizi yapaca�ız. Bin megavatlık kapasiteyle dünyadaki fotovoltaik noktasında en büyük güne� tarla alanlarından biri olan Karapınar YEKA’mızı anons ediyoruz. Türkiye iktidarımız döneminde birçok ilklere imza attı. Bu da ilklerden biri.”

Hedef yerli üretim ve teknolojide yerelle�me

“Türkiye’yi büyütmeye devam etme” felsefesinden hareketle güne� enerjisinde de dünyadaki en büyük bin megavatlık tek sahadaki alan için ihaleyle bölgede çok önemli bir yatırımın gerçekle�tirilece�ini anlatan Albayrak, �öyle devam etti:

“Karapınar’daki sahip oldu�umuz bu altyapıyı hayata geçirmek için bin megavat güne� santrali kurulması sadece Türkiye’nin enerji ihtiyacını kapsamayacak. Yakla�ık 2 bin hektarlık bir alanda gerçekle�ecek bu yatırım, bugünkü de�er itibarıyla 1 milyar doların üzerinde, fabrika aya�ını da dü�ününce en az 300 milyon dolar daha eklenecek. Burada üretilecek elektrik 1,7 milyar kilovatsaat olacak ve 600 binden fazla evin elektrik ihtiyacını kar�ılayabilecek bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu ihaleyi, �artı gere�i elektrik alım noktasında fiyat eksiltme usulüyle açık eksiltme usulünde en uygun fiyatı verecek firma alacak. Bu ihale, sadece fiyatın dü�mesi yenilenebilir enerji maliyetlerinin dü�mesiyle de�il, aynı zamanda fabrika, yerli üretim ve teknolojinin de yerelle�mesi için Türkiye’de bir ilk olacak. Türkiye’nin geli�en ekonomisinin geli�en teknolojilerin bölgede önemli bir merkez olmasından bahsediyoruz.”

15 yıllık alım garantisi

Albayrak, ihaleyi kazanan firmanın asgari yılda 500 megavat üretim kapasitesine sahip bir fabrika kurmak zorunda oldu�unu ve kurulacak fabrikanın sadece buradaki bin megavatlık tarlayı de�il, takip eden süreçte di�er bölgelerden gelecek talepleri kar�ılama noktasında da ihracat yapabilece�ini anlattı.

Söz konusu yatırımda yerli teknoloji ve yerli Ar-Ge ile yerli mühendis istihdam �artının da konuldu�unu belirten Albayrak, yerli mühendis �artının yüzde 80 oldu�unu ve ekipman üretiminin ise sadece montajdan ibaret olmadı�ını söyledi.

Güne� modülünü meydana getirmek için gerekli tüm süreçlerin Türkiye’de gerçekle�tirilece�ini aktaran Albayrak, “�retim açısından bakıldı�ında, Türkiye’de bu teknolojiye dayalı yerli üretimin önünü açacak bir �art ortaya koyuyoruz. 15 yıllık alım garanti süresi boyunca, üretim sürenin içinde olaca�ı ve yatırımcının ne kadar erken üretime geçerse o kadar alım garantisi alaca�ı için hızlı üretime te�vik verilecek. Bu �ekilde, 2019 yılını bulmadan 2018 sonlarına do�ru yerli üretime geçecek bir süreçten bahsediyoruz. İlk partide asgari yüzde 65, ikincide ise yüzde 75 yerli üretim �artı öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Albayrak, fabrika kurulumunda 700, i�letmesinde 350 ve Ar-Ge’de de 100 mühendis olmak üzere, en az bin teknik ki�iye istihdam sa�lanaca�ı bilgisini de payla�tı.

Karapınar yatırımıyla rekabet ortamının olu�masının yanı sıra enerji maliyetlerinin de a�a�ı çekilece�ini vurgulayan Albayrak, “İn�allah yıl sonunda görece�iz ki bu maliyetler dü�mü� olacak, bu maliyetler elektrik fiyatlarının da dü�mesi ve daha rekabetçi fiyatlar demek. Katma de�erli teknolojilerin her geçen gün artması ile sadece Türkiye’deki iç piyasa talebi özelinde de�il, bölgedeki özellikle güne� enerjisi talebi çerçevesinde de bu stratejinin etkisi hissedilecek. Bu çerçevede, di�er pazarlara da enerji ve güne� paneli ihraç eden cari açı�ını dü�üren bir ülkeye dönece�iz in�allah.” de�erlendirmesinde bulundu.

Rüzgarda da yeni model yolda

Albayrak, söz konusu güne� projesine Amerika’dan �in’e kadar farklı co�rafyalardan yatırımcı ilgisi oldu�unu ve yabancı-yerli ortaklı�ı gibi opsiyonların da de�erlendirildi�ini aktardı.

Yenilenebilir enerjinin sadece güne�ten ibaret olmadı�ını vurgulayan Albayrak, sözlerini �öyle tamamladı:

“İn�allah bu ihalenin bir benzerini 2017’nin ilk çeyre�inde rüzgar alanında da yapaca�ız. Yerli kaynak özelinde kömürde de çevrecilik ve yerli teknolojiler ve kaynaklardan faydalanmak zorundayız. Türkiye enerji konusunda fakir bir ülke, bu gerçekli�e ra�men yatırımlarını ve büyümesini devam ettiriyor. Bunun için daha fazla yerli ve yenilenebilir kaynaklar çerçevesinde devam edece�iz. Yerli rüzgarla alakalı çalı�ma devam ediyor, yatırımını tam olarak biz yapmadı�ımız enerjiyi en uygun fiyattan alaca�ımız bir çerçevede en kısa sürede ve çevreci bir model. Rüzgar güne�ten biraz farklı, özellikle yenilenebilir teknolojilerdeki dalgalı üretim portföyü yatırım yapılacak bölgedeki baz yüke, altyapıya veya o bölgedeki arz-talep dengesine dayalı. Rüzgarda enerji ve iletim hattı ihtiyacına ba�lı birçok kriter var. Dolayısıyla bu çerçevede rüzgardaki genel çatı üretim sahaları ve bölgeyi az çok netle�tirdik, birden fazla alan söz konusu olabilir. Teknik detaylar yıl sonuna kadar netle�ir. Rüzgarda önümüzdeki yılın ba�ına yatırımcının ilgi duyabilece�i yerleri alternatif �ekilde sunarak yatırımcının daha cazip gördü�ü, bizim de ihtiyaç açısından öncelikli gördü�ümüz alanlar seçilecek. Kazan-kazan esasına dayalı, yine yatırımcı dostu olacak. Kamu, yatırımcı ve vatanda�ın da kazanaca�ı süreçte en uygun maliyet çerçevesinde hayata geçirmek için çalı�ıyoruz.”

Bakan Albayrak’a Belediye Ba�kanı Mehmet Yaka tarafından el dokuma Karapınar Tülüsü hediye edildi. Bakan daha sonra Konya’ya geçti

YORUMLAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Henüz yorum yapılmamı�. İlk yorumu yukarıdaki form aracılı�ıyla siz yapabilirsiniz.