DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Konya °C
404 File Not Found

404
File Not Found

褦ȤڡϸĤޤǤ

Υ顼ϡꤷڡĤʤäȤ̣ޤ

ʲΤ褦ʸͤޤ

  • 褦Ȥե뤬¸ߤʤʥեֲսäƤˡ
  • URLɥ쥹ְäƤ롣

AGD’den “Mekke’nin Fethi” Kutlaması

Anadolu Gençlik Derne�i (AGD) Karapınar �ubesi, bu yıl Mekke��nin fethinin 1383. yıl dönümü nedeniyle fetih programı düzenledi.

16.07.2014
A+
A-
Karapınar Belediye dü�ün salonunda düzenlenen programa katılım oldukça yüksekti.
Anadolu Gençlik Derne�i Temsilcisi Emin Dilekli bu günün anlamı ve önemi ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.
İ�te AGD’den Yapılan Basın Açıklamasının Tam Metni
Yedi milyar insanın ya�adı�ı bu gezgende her 6 saniyede bir 1 çocu�un açlık nedeniyle ölüyor.  Her 4 saniyede 1 bir insan mülteci pozisyonuna dü�üyor. Her gece 925 milyon insanın aç yatıyor. 1 milyar 250 milyon insan sa�lıklı içme suyundan mahrum ve 2 milyar insanın yoksulluk sınırının altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Öte yandan dünyadaki bu tablodan hiç de rahatsızlık duymayan emperyalist güçler kendi ülkelerinde ve sömürdükleri birçok ülkede insanları farklı �ekillerde uyutup uyu�turarak bu gerçekleri örtbas ediyorlar. Biz adına Yılba�ı E�lencesi denilen ve neredeyse tüm dünya halklarına dayatılan çirkinliklere kar�ı bir tavır takınmamızın İslam’ın bir gere�i oldu�una inanıyoruz. 
Milli Piyango adı verilen oyunla kitlelerin kumarla bulu�turulmasını sa�layan, her türlü kötülü�e giden yolları açan, birçok gencin çe�itli ba�ımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü e�lence anlayı�ını reddediyoruz. Kalplerdeki merhameti körelten, vidan duygusunu ortadan kaldıran, insanları �ehirlerin en orta yerlerinde her türlü ahlaksızlı�ı yapmaya sevk eden Yılba�ı kutlamalarına kar�ı tepki koymanın her erdem sahibi insanın görevi oldu�unu da dü�ünüyoruz.
Birinci Dünya Sava�ı’nın sonunda İstanbul’a gelip Bo�az’a demirleyen İngiliz Sava� Gemilerinden İstanbul ahalisine bedava da�ıtılan alkol yeni dönemde i�galin ve sömürünün nasıl sürdürülece�inin bir göstergesi olmu�tur. Biz Yılba�ı kutlamalarının bu ülkenin emperyalizm tarafından sömürülmesine hizmet eden vasıtalardan biri olarak görüyoruz. Alkol müptelası haline getirilen bir nesil sa�lıklı dü�ünme ve sömürüye kar�ı direnme vasfını kaybediyor. Bu gecenin Yılba�ı Çekili�i gibi de�i�ik organizasyonlarla Milli E�itim Bakanlı�ı’na ait okullarda ö�retmenler vasıtasıyla körpe dima�lara a�ılanmasını ise kabul edilemez buluyoruz. Aynı �ekilde devlet eli yürütülen �ans oyunlarının toplumda telafisi mümkün olmayan bir yozla�maya yol açtı�ını görüyoruz.
Bizler Anadolu Gençlik Derne�i mensupları olarak 31 Aralık Salı gününü 1 Ocak Pazartesi gününe ba�layan gece 81 �ubemizde yakla�ık 600 kadar noktada Mekke’nin Fethinin 1384.Yıl Dönümünü kutlayaca�ız.  Bilindi�i üzere yeryüzünün ilk binası Kâbe’nin bulundu�u �ehir olan Mekke İslam Ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmi�tir. Derne�imiz öncülü�ünde geleneksel olarak düzenlenen fetih kutlamaları bu yıl da ülkemiz genelinde üç yüz kadar noktada salon programları ile yine bir o kadar noktada da temsilcilik merkezlerimizde gerçekle�tirilecek etkinliklerle icra edilecektir.
Fetih, bir beldenin ve o beldede ya�ayan insanların dima�larının İslam’a açılmasıdır. Fetih, küfrün karanlı�ının Kelam-ı Kadim’in berraklı�ıyla silinmesidir. Fetih, sonradan olma ilahlara reddiyedir. Fetih, insanların temel hak ve özgürlüklerini gasp eden zulüm düzeninden adil bir düzene geçen yolun açılmasıdır.
Fetih; insanın, toplumun ve do�anın, sevgiyle, merhametle ve adaletle bulu�masıdır. Fetih insan olmanın, halife kılınmanın, da�ların yüklenmekten çekindi�i bir yükü omuzlamanın ve kulluk sözü vermenin gere�idir. Fetih sadece hakkın hâkimiyeti için çıkılan bir seferin sonucu de�il; bilakis o sefere çıkabilme dirayetidir. 
Fetih i�gal de�ildir. Fetih bir ırkın di�er ırkı tarumar etmesi de�ildir, bir bölgenin halkının di�er bölge halkını sömürmesi de�ildir, insanların inanç ve dü�üncülerini zorla de�i�tirme de�ildir. Enerji kaynaklarını, yer altı yer üstü zenginliklerin ele geçirmek için sava�anlar, insanları imha etmek için sava�anlar bunu anlayamaz.
Mekke’nin Fethinin 1384. Yıl Dönümü vesilesiyle Mekke �ehrinin insanlık tarihindeki önemine de de�inmek gerekir. Mekke yeryüzündeki ilk �ehirdir. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem (as)’ın tevhid inancının bir sembolü olarak, insanın yeryüzündeki sınanma serüveninin bir ni�anı olarak in�a etti�i ilk bina yani Kabe bu �ehirdedir. Âlemlere rahmet olarak gönderilmi� son peygamber Hazreti Muhammed bu �ehirde do�mu�tur.  Kur’an-ı Kerim’in ilk ça�rısı bu �ehrin sokaklarında yankı bulmu�tur.  Yeniden vücut bulan tevhid inancının ilk �ehitleri bu �ehirden çıkmı�tır. Tebli�in 13 yıl süren çileli günleri bu �ehirde ya�anmı�tır. Habe�istan’a yapılan hicret de, Medine’ye yapılan hicret de bu �ehirde ya�anılan sıkıntılı sürecin sonunda olmu�tur. Mekke o dönemin Müslümanları için i�kencenin, boykotun, ambargonun, zulmün her türlüsünün tadıldı�ı ya�anılmaz bir �ehir haline gelmi�tir. 
Hicretin 6.yılında Mekkeli mü�riklerle imzalanan ve o zaman müslümanların aleyhine gibi görünen Hudeybiye Barı� antla�masının iki yıl geçmeden yine Mekkeli mü�rikler tarafından bozulması üzerine Mekke’nin fethine giden yol müslümanlara açılmı� ve Mekke yeniden tevhid inancının emin bir beldesi haline gelmi�tir. İslam Ordusu �ehri en güzel �ekilde teslim aldı�ında Efendimiz (sas) Kabe kapısında durarak Mekkelilere �öyle seslenmi�tir: “Allah’tan ba�ka ilah yoktur. O tektir ve orta�ı yoktur. Allah vaadinde durdu ve kuluna zafer verdi. Yalnız ba�ına bütün hizipleri ma�lup etti. Ey Kurey�liler! Allah sizden cahiliye gururunu kaldırdı. Atalara tazim ve yüceltme alı�kanlı�ını giderdi. Bütün insanlar Adem’dendir, Adem ise topraktandır.” Daha sonra Efendimiz (sas) Mekkeli toplulu�a seslenerek “Kurey�liler! Size ne yapaca�ımı tahmin ediyorsunuz? “ diye sormu�, onlar da “Hayır bekleriz. Sen kerim bir karde�, kerim bir karde� o�lusun” demi�lerdir. Efendimiz (sav)’in buyru�u ise “Gidiniz hepiniz özgürsünüz” olmu�tur.
Günümüz Müslümanların bu büyük fetihten çıkaraca�ı bazı dersler vardır. Öncelikle Müslümanlar verdikleri sözü tutarlar, yaptıkları antla�mayı bozmazlar. Zaferin Allah’tan oldu�una inanırlar. Sabrın ve fedakârlı�ın Müslümancı bir ya�am tarzının gere�i oldu�unu bilirler. İslam’ı ya�amanın ancak cihad ile mümkün oldu�unu idrak ederler. Zafere giden yolda en büyük gücün inanç oldu�unun farkındadırlar. Emaneti ehil ellere teslim etmek gerekti�ine inanırlar. Fethin gayesinin ganimet elde etmek de�il, yürekleri kazanmak oldu�unu bilirler. İslam’ın ya�anmasında kadın erkek tüm Müslümanların itaat sorumlulu�u oldu�unun farkındadırlar. Bir Müslüman’ın gücü nispetinde tüm yeryüzünden sorumlu oldu�unu bilirler. Tevazünün, vefanın ve sadakatin Müslüman ahlakının vazgeçilmezleri oldu�una inanırlar.
Biz Anadolu Gençlik Derne�i mensupları olarak bu co�rafyanın harcının İslam oldu�una,  bu toprakları bize yurt yapan anlayı�ın fetih ruhu oldu�una inanıyoruz. İnsanımız kültür emperyalizminin yanında de�il fetih ruhunun yanında durmaya ça�ıyoruz. 31 Aralık Ak�amı ilçemizde de yo�un bir katılım ile Mekke’nin Fethi kutlandı , gecemiz hayırlara vesile olsun.
Karapınar Anadolu Gençlik Derne�i Temsilcisi Emin DİLEKLİ
YORUMLAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Henüz yorum yapılmamı�. İlk yorumu yukarıdaki form aracılı�ıyla siz yapabilirsiniz.