DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Konya °C
404 File Not Found

404
File Not Found

褦ȤڡϸĤޤǤ

Υ顼ϡꤷڡĤʤäȤ̣ޤ

ʲΤ褦ʸͤޤ

  • 褦Ȥե뤬¸ߤʤʥեֲսäƤˡ
  • URLɥ쥹ְäƤ롣

Torku Bulgur Fabrikası �retime Ba�ladı

15.03.2017
A+
A-
Konya �eker, Bulgur Fabrikası yatırımını tamamladı. Karapınar ilçesindeki 120 bin metrekarelik alana kurulan tesis günlük 120 ton bu�day i�leyecek. Son teknolojiyle donatılan tesisin bu�day stoklama kapasitesi ise 36 bin ton…

Dünyanın en büyük be� gıda markasından birini dünyanın en önemli 10 tarım havzasından biri olan Konya Ovasından çıkarma hedefini belirleyen ve bu hedef çerçevesinde market raflarındaki yerini her geçen gün hızla geni�leten Konya �eker, Türk mutfak kültürünün geleneksel ürünlerinde de hem pazarı bo� bırakmıyor hem de pazarı büyütecek yatırımlar gerçekle�tirmeye devam ediyor.

�retti�i geleneksel ürünleri hem iç pazara hem dı� pazarlara arz eden Konya �eker, özellikle dı� pazarları yeni tatlarla tanı�tırarak geleneksel ürünlerin pazar hacmini de arttırıp, ülkemiz tarım sektörüne alternatifsiz bir ticaret kanalını açarak sektörün gelirini arttırmayı hedefliyor. Bu çerçevede Konya �eker Torku Markası ile Türk mutfa�ının bilinen ilk ürünlerinden olan ve Türk Mutfa�ında Orta Asya��dan beri en ba�kö�ede yer alan ve besin de�erleri ile sa�lıklı beslenme açısından üstünlükleri tartı�masız olan bulgur üretimine de ba�ladı. Yaptı�ı her yatırımla üretici ortaklarının üretim hacmini arttırmayı ve yapaca�ı yüksek tonajlı alımlarla üretici ortaklarının üretti�i ürünlerin fiyatlarını üretici lehine regüle etmeyi amaçlayan ve üretici ortaklarının gelirini hem çe�itlendirmeyi hem de arttırmayı yatırım stratejisinin merkezine oturtan Konya �eker, Bisküvi, kek ve Gofret �retim Tesisleri ile Un Fabrikasından sonra bölge çiftçisinin bu�dayını de�erlendirmek için �imdi de Bulgur Fabrikası yatırımını gerçekle�tirdi. Karapınar��da kurulan ve geçti�imiz günlerde üretime ba�layan Torku Bulgur Fabrikasının mevcut alanı 120 bin, proje alanı 62 bin, kapalı alanı ise 24 bin metrekareden olu�uyor. 36 bin ton bu�day stoklama kapasitesine sahip fabrika günlük 120 ton bu�day i�leyecek ve 90 ton bulgur üretecek. Geleneksel üretim tekni�ini teknoloji ile bulu�turan tesis, sahip oldu�u tam otomasyon sistemiyle de kalite ve hijyen standartları yüksek her çe�it bulguru üretilebilecek.

Torku, bulguru, tam otomasyon PLC ve teknoloji sistemi ile do�al ta�ta ö�üttü, modern ve geleneksel lezzeti birle�tirdi ve üst düzeyde hijyen ve sanitasyonun sa�ladı�ı modern bir üretim tesisinde tat, aroma ve pi�me kalitesi ile tüketici nezdinde fark yaratacak bir bulguru üretti. ��Tarımın Ana Yurdundan Dünyaya�� sloganı ile Torku �atalhöyük Bulgur, tüketiciyle yakında bulu�acak.

KONYA �EKER, �LKE EKONOMİSİNE DE KATKI YAPIYOR

Karapınar Organize Sanayi Bölgesi��ne kurulan tesis, yıllık 38.400 ton bu�day i�leyip 28.800 ton bulgur üretecek. Torku Bulgur �retim Tesisinin üretime ba�lamasıyla ilgili kısa bir de�erlendirme yapan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyi�leri Komisyonu Ba�kanı ve Pankobirlik Genel Ba�kanı Recep Konuk, Konya �eker��in 2017 yılının üçüncü ayı dolmadan iki yeni üretim tesisini daha ba�ta Konya çiftçisi olmak üzere ülke ekonomisine kazandırdıklarını belirterek ��Konya �eker��in sloganı Türkiye��nin üreten gücü. Bizim tarafımız belli biz üretimden yanayız ve üretenin yanındayız. Biz yapaca�ımız yatırımlarla üretimimizi çe�itlendirece�iz ve üretim hacmimizi arttıraca�ız ki, tarladaki üretim de çe�itlenecek ve artacak. Biz bununla da yetinemeyiz, üreticinin zaten çok üretti�inin de de�erini arttırmak da bizim vazifemizdir dedik ve bizim üreticimizin geleneksel ürünü bu�dayı i�leyecek iki tesisi 2017��nin ilk aylarında üretime ba�lattık�� dedi.

KONYA �EKER, BU�DAY �RETİMİNİN DE GARANTİSİ OLACAK

Konya �eker��in amacının üretici ortaklarının üretti�i veya ekonomik olarak üretebilece�i her ürünü i�leyebilecek, hiçbir üreticisini veya hiçbir ürünü Konya �eker �emsiyesi dı�ında güvencesiz bırakmayacak bir sanayi yapılanmasını gerçekle�tirmeyi hedefledi�ini söyleyen Ba�kan Konuk, ��bunu yaparken ve adımlarımızı atarken de dikkat etti�imiz husus üreticimizi bugün desteksiz bırakmamak, bugün ürüne iyi fiyat verirken, gelecekte üreticimizin üretimi için teminatı olacak, gelecekte üreticimizin refahtan daha çok pay almasını sa�layacak tesisleri in�a etmektir�� �eklinde konu�tu. �retici açısından üretmekte mesele olmadı�ını belirten Ba�kan Recep Konuk, üretenin üretileni i�leyecek tesisleri de in�a etmesinin ne üretece�ine kendisinin karar vermesi ba�kasına ait olmasının ise tarladaki üretim iradesinin ba�kalarına teslim edilmesi anlamına geldi�ini vurguladı. �iftçinin yaptı�ı üretimle birçok sektörde üretim ve ticaret zincirini ba�lattı�ını söyleyen Ba�kan Konuk, tarladaki üretim olmasa hem o ürünleri i�leyen fabrikalar çalı�maz hem de o ürünlerden üretilenle yapılan ticaret olmaz diyen Ba�kan Konuk özetle �unları söyledi;

���retim zincirinin ilk halkasında üretici var. O halka olmasa di�erleri de olmaz. �iftçi hasadı yapacak ki fabrikaların çarkları dönecek, raflar dolacak, ticaret ba�layacak. �rünün bir fiyatı var. O fiyat çiftçinin alın terinin kar�ılı�ı. Bir de o üründen i�lenene ödenen bedel var. �denen bedel ile ürün fiyatı arasındaki fiyat farkı ço�u zaman birkaç katı buluyor. Aradaki fark yani ürün üzerinden olu�an katma de�er sanayici, tüccar, perakendeci adı her ne olursa onların geliri oluyor. �rün üzerinden olu�an katma de�erden üreticinin daha çok pay almasının bir tane yolu var, üretici üretti�ini de i�leyecek. Konya �eker olarak yani Konya çiftçisi olarak biz bunu yapmaya çalı�ıyoruz. Tarlada üreterek ba�lattı�ımız ekonomik zincirin tüm halkalarında yer almaya, üretti�imizi i�leyip, rafa kadar ekonomik sürecin tüm halkalarının içinde olmaya çalı�ıyoruz. Bugüne kadar bu amacı gerçekle�tirmek için yan ürünleri i�leyip, hiçbir �eyi israf etmeyip adeta ta�ı sıkıp suyunu sıkarak biriktirdiklerimizle 41 tesis kurduk. Dünyanın en bereketli ovası ve o bereketli ovayı i�leyen dünyanın en maharetli çiftçisinin ürettiklerini veya üretebileceklerini i�lemek için 41 de�il 141 Tesisin bile yetmeyece�inin farkındayız. Bir gün mutlaka hiçbir ürün ve hiçbir üretici Konya �eker �emsiyesinin dı�ında kalmayacak. Bu ovada bizim üreticimizin üretti�i her ürünün son gramından dahi olu�acak katma de�erin yine üreticiye ula�masını sa�layacak bir yatırım zenginli�ine kavu�aca�ız. Hızlı adımlarla ama acele etmeden bu hedefe ilerliyoruz. Acele etmiyoruz; çünkü bizim birinci vazifemiz üreticimizi desteksiz bırakmamak. Asli sorumlulu�umuz üreticimizin üretti�i ürünün kar�ılı�ını bulması. Biz her yatırımı planlarken önce çiftçinin hakkı ve deste�ini ayırıyor, artanla yeni yatırımları planlıyoruz. Bu planlama çerçevesinde bu sene iki fabrikamızın daha yatırımını tamamladık ve üretime ba�lattık. Bunlardan ilki Un Fabrikası idi, �imdi de Bulgur �retim Tesisimiz üretime ba�ladı. İkisi de bu�day i�leyecek. Konya çiftçisi yaptı�ı bu�day üretimiyle Türkiye��de açık ara farkla liderlik koltu�unda oturuyor. Bu�day Konya çiftçisinin hem geleneksel ürünü hem de vazgeçilmezi. Bir çiftçi �irketi olan Konya �eker��in de bu�daya kucak açmaması zaten dü�ünülemezdi ve biz de bu�dayı da Konya �eker güvencesi altına aldık. Karapınar��da kurdu�umuz tesis yıllık 38.400 ton bu�day alacak ve i�leyece�i bu�daydan üretece�i bulguru hem iç pazara hem dı� pazarlara ula�tıracak. Bu ba�langıç. Pazarımızı büyüttükçe alımımızı da büyütebilece�imiz bir tesis burası. Konya �eker��in bu tesisi kurmasında üç tane temel amacı vardır. Birincisi, biz bir üretici �irketiyiz ve bizim üreticilerimizin en çok üretti�i ürünlerin ba�ında bu�day geliyor. Bu tesisle üretici ortaklarımızın bu�dayı için, özellikle hasat döneminde bir teminat olu�turmak istedik. Yapaca�ımız yüksek tonajlı alımlarla fiyatların üretici lehine olu�ması için elimiz bu yatırımla biraz daha güçlenecek. İkincisi, bulgur Türk mutfa�ının klasi�i. Orta Asya��dan Anadolu��ya birlikte getirdi�imiz bir ürün. Nasıl İtalyan mutfa�ının ba�kö�esinde makarna, �in mutfa�ının ba�kö�esinde pirinç varsa bizim mutfa�ımızın ba�kö�esinde de bulgur var. Bulgur sadece mutfa�ımızda mı var? �orbasından, dolmasına, et yemeklerinden, kebaplara, salatadan tatlıya kadar 50��nin üzerinde yeme�e tadını veren bulgur kültürümüzde de yer etmi� bir klasik. Atasözlerimizde tavsiyemizi bulgura atıfla vermi�iz, Türkülerde sevgiyi, derdi bulgurla anlatmı�ız, manileri bulgurla süslemi�iz. Anadolu��nun ba�rında do�mu�, üretim karakterini Anadolu��nun kültür kodlarıyla �ekillenmi�, kökü tarlada dalları raflarda olan, bu�day üretiminde liderlik koltu�unda oturan Konya��da vücut bulmu� bir gıda �irketi olarak biz bulgur üretmezsek yaptı�ımız i� eksik olurdu. �çüncüsü, ticari bir hedeftir ve Türkiye��nin elinde olan bir pazarda Türkiye��nin liderli�ini hem peki�tirmeye hem de pazarı biraz daha büyütmemize katkı vermek içindir. 2015 yılı itibarıyla dünyada ticarete konu bulgur miktarı yani ihraç edilen bulgur miktarı 250 bin ton civarında bu ticarette Türkiye��nin payı yakla�ık %80. İkinci büyük ihracatçı ABD. O ABD son yıllarda verdi�i te�vik ve desteklerle bu pazarda büyümeye çalı�ıyor. Dünyanın pek çok yerinde bulgur artık sa�lıklı beslenme için temel gıdalar arasında sayılmaya ve tavsiye edilmeye ba�landı. Yani büyümeye, büyütülmeye hazırlanılan bir pazar �ekilleniyor. Dünyadaki pazarın büyümesini sonuna kadar destekliyoruz, ama o pazarda küçülmemek kaydıyla. Patenti bizde olan bir ürünün pazarında geri dü�memek için, büyüyecek pazardan pay kaptırmamak için hem markalı hem kaliteli üretmemiz gerekiyor ve bizim de bulgur üretimine ba�lamamızın bir nedeni de budur.��

�Y�KSEK KALİTELİ �RETİM YAPILIYOR

Son teknolojinin kullanıldı�ı Torku Bulgur Tesisinde mahsulün alımından bu�dayın nihai ürüne dönü�türülmesine kadarki bütün a�amalarda tam otomasyon sistemi uygulanıyor. Tesiste sahip olunan teknolojik üstünlükler sayesinde tat, aroma ve renk yönünden yüksek standartta üretim gerçekle�tiriliyor. Tam otomasyonla üretim gerçekle�tirilen tesiste enerji giderleri minimum seviyede tutulurken hijyen ve sanitasyon da en üst düzeyde tutuluyor.

Konya �eker, bu tesisle birlikte pancar, ayçiçe�i, patates, mısır, arpa, elma, üzüm, kanola, süt ve besilik büyük – küçükba� hayvan alımının yanı sıra bu�day alımındaki tonajını da arttırma imkânına kavu�acak.

HAMMADDE, B�LGEDEN TEMİN EDİLECEK

Bir üretici kurulu�u olan ve bölge üreticisinin ürünlerini de�erlendiren Konya �eker, yakla�ık 77 Milyon TL yatırım bütçesiyle tamamlanan tesisin bu�day ihtiyacını da bölge üreticisinden yapaca�ı do�rudan alımlarla kar�ılayacak. �Bölgenin makarnalık bu�day miktar ve kalitesi bakımından sa�ladı�ı avantajların yanı sıra ihraç pazarlarına eri�imi kolayla�tıracak Mersin Limanına ula�ım kolaylı�ı sa�layan bir lokasyona sahip olan tesiste üretilen ürünler Torku �atalhöyük markalı olarak hem iç hem dı� pazarlara arz edilecek.

YORUMLAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  1. Zekeriya İvriz dedi ki:

    konya �eker torku’ya çok te�ekküler allah yollarını açık etsin memeleketimize ve Türkiye Ekonomisine katkılarından dolayı

  2. hakan dedi ki:

    hani i�e almadılar