DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Konya 26°C
Parçalı Bulutlu
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx

Lehe olan karar ve tekerrüre dair Danıştay’dan değerli karar!

Dava konusu olayda, Ankara Vilayet Emniyet Müdürlüğünde teknisyen yardımcısı olarak misyon yapan davacı hakkında “izinsiz ve kurumunca kabul …

Lehe olan karar ve tekerrüre dair Danıştay’dan değerli karar!
29.04.2021
A+
A-

Dava konusu olayda, Ankara Vilayet Emniyet Müdürlüğünde teknisyen yardımcısı olarak misyon yapan davacı hakkında “izinsiz ve kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar vazifesine gelmemek” cürmünü işlediğinden bahisle tekerrür uygulaması yapılarak “4 ay kısa müddetli durdurma” cezası ile tecziye edilmiştir.

Birinci derece mahkemesi, tekerrüre temel olan disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi, bununla birlikte davacının misyona geç geldiğinin sabit olmakla birlikte 24 saat mühletle vazife yerine gelmemek aksiyonunu işlemediği anlaşıldığından süreci iptal etmiştir.

Temyiz sonucunda bakılan davada, Danıştay mevzuyu iki boyutuyla ele almıştır:

1- Davacının fiiline uygulanacak disiplin cezasına ait mevzuatta değişiklik olması nedeniyle, fiilin işlendiği tarih prestijiyle yürürlükte bulunan mevzuat ile daha sonra yürürlüğe giren mevzuat kararları farklı ise, disiplin cezası ile cezalandırılacak olan şahısların lehine olan mevzuat kararının dikkate alınması gerektiği,

2- Tekerrür nedeniyle ceza artırımı uygulanabilmesi için evvelki tarihte işlenen bir fiil nedeniyle verilen cezanın hukuka uygun olduğunun nihaileşmesinin koşul olduğu,

Söz edilmiştir.

Bu münasebetler doğrultusunda, Danıştay Beşinci Dairesi yeni bir karar vermek üzere belgeyi Yönetim Mahkemesine göndermiştir.

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Temel No :2016/49739

Karar No :2019/5429

TEMYİZ EDEN (DAVALI) :Ankara Valiliği

KARŞI TARAF (DAVACI) :.

İSTEMİN KONUSU :Ankara 6. Yönetim Mahkemesinin 26/04/2012 tarih ve E:2010/920, K:2012/720 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu istem: Davacının, Ankara Vilayet Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde teknisyen yardımcısı olarak misyon yaptığı periyotta 03/09/2008 tarihinde “izinsiz ve kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar misyonuna gelmemek” hatasını işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 5/A-9. hususu uyarınca üç günlüğe kadar aylık kısmı cezasıyla cezalandırılması gerekmekte ise de, anılan Tüzüğün 14. hususu uyarınca bir üst ceza uygulanarak “4 ay kısa vadeli durdurma” cezası ile cezalandırılmasına ait Ankara Valiliği Vilayet Polis Disiplin Heyetinin 28/01/2009 tarih ve E:2008/701, K:2009/64 sayılı kararının iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

Birinci Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Ankara 6. Yönetim Mahkemesinin 26/04/2012 tarih ve E:2010/920, K:2012/720 sayılı kararında; tekerrüre temel olan disiplin cezalarının Ankara 16.İdare Mahkemesi’nin 24/12/2008 tarih ve E:2007/1777, K:2008/1553 sayılı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle desteği kalmadığı anlaşılan dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı; öte yandan davacının misyona geç geldiği sabit olmakla birlikte 24 saat mühletle vazife yerine gelmemek fiilinin işlenmediği anlaşıldığından, dava konusu süreçte bu istikametiyle de hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen münasebetlerle dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ: Davalı yönetim tarafından; Tüzüğün 5/A-9. hususunun “izinsiz yahut kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar vazifeye gelmemek” halinde düzenlendiği, davacının belirtilen tarihlerde vazifeye geç geldiğinin sabit olduğu, ayrıyeten Mahkeme tarafından “24 saat mühletle misyon yerine gelmemek” biçiminde yapılan değerlendirmede adap yanlışı bulunduğu, anılan Mahkeme kararının hukuka ve yordama muhalif olduğu belirtilerek bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından; misyonuna geç gelmesinin sebebinin servisle gelmesi olduğu, raporu tutan başkomiserle ortalarında hasımlık olduğu, dava konusu sürecin açıkça hukuka ters olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ MUSTAFA YAPICI’NIN KANISI: Temyiz isteminin kabulü ile yordam ve yasaya karşıt olan Yönetim mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü buyruğunda teknisyen yardımcısı olarak vazife yapan davacının 03/09/2008 tarihinde “izinsiz yahut kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar vazifesine gelmemek” fiilini işlediği savının araştırılması için yapılan soruşturma sonucunda tesis edilen Ankara Valiliği Vilayet Polis Disiplin Konseyinin 28/01/2009 tarih ve 09/64 sayılı kararı ile davacının üzerine atılı kelam konusu fiil sabit görülerek Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 5/A-9. unsuru uyarınca üç günlüğe kadar aylık kesiti cezasıyla cezalandırılması gerekmekte ise de daha evvel de tıpkı kabahatten cezası bulunduğundan bahisle anılan Tüzüğün 14. unsuru uyarınca bir üst ceza uygulanarak “4 ay kısa periyodik durdurma” cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Bunun üzerine, kelam konusu disiplin cezasının iptaline karar verilmesi istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

Bu ortada, dava konusu disiplin cezası tesis edilirken, davacının 23/24/25/26/01/2006 tarihlerinde işlediği tez edilen “izinsiz yahut kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar vazifesine gelmemek” hareketleri, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 14. hususu uyarınca tekerrür kararlarının uygulanmasına münasebet olarak alınmış ise de, davacının bu hareketlerin her biri için başka farklı olmak üzere dört sefer aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ait Ankara Valiliği Vilayet Polis Disiplin Heyetinin 09/05/2007 tarih ve E.2006/107, K:2007/368 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada verilen Ankara 16.İdare Mahkemesinin 24/12/2008 tarih ve E:2007/1777, K:2008/1553 sayılı iptal kararının Danıştay 12. Dairesinin 10/10/2012 tarih ve E:2009/3282, K:2012/6207 sayılı kararıyla bozulması üzerine anılan Mahkemece bozmaya uyularak verilen 05/06/2013 tarih ve E:2013/874, K:2013/1072 sayılı davanın reddine ait kararın onanmasına ait Danıştay 12. Dairesinin 25/09/2014 tarih ve E:2013/11016, K:2014/5913 sayılı kararına karşı davacı tarafından karar düzeltme isteminde bulunulması üzerine, Dairemizin 21/09/2017 tarih ve E:2016/19135; K:2017/20302 sayılı kararıyla karar düzeltme istemi kabul edilerek onama kararı kaldırılmış ve davanın reddi yolundaki mahkeme kararı bozulmuştur. Bunun üzerine Ankara 16. Yönetim Mahkemesinin 09/11/2018 tarih ve E:2018/351; K2018/2368 sayılı kararıyla, bozma kararına uyularak farklı başka dilekçelerle dava açılması gerekirken tek dilekçe ile dava açıldığı gerekçesiyle dava dilekçesinin reddine karar verilmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT:

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 5/A-9. unsurunda, “izinsiz yahut kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar vazifesine gelmemek” fiili 3 günlüğe kadar aylık bölümü cezasını gerektiren fiiller ortasında sayılmıştır.

Birebir Tüzüğün 14. hususunda ise, “Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir hareket, süreç, tavır yahut davranışın cezaların sicilden silinmesine ait mühlet içinde yenilenmesinde bir derece ağır ceza uygulanır.

Birebir derecede cezayı gerektiren değişik aksiyon, süreç, tavır yahut davranışlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.” kuralına yer verilmiştir.

08/03/2018 tarih ve 30354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve emniyet teşkilatı mensuplarına ait disiplin kurallarını yine düzenleyen 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Kararları Hakkında Kanun Kararında Kararname’nin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8. hususunun 1. Fıkrasının (d) bendinde ise, “özürsüz yahut müsaadesiz olarak mesaiye geç gelmek yahut erken ayrılmak ya da günlük mesai saatlerine riayet etmemek” fiilinin uyarma cezasını gerektirdiği belirtilmiştir.

HUKUKSAL KIYMETLENDİRME:

Davacının dava konusu disiplin cezası ile cezalandırılmasına neden olan fiiline cezanın uygulanıp uygulanmadığı istikametinden Yönetim Mahkemesi kararının incelenmesi:

Her ne kadar Mahkeme kararında davacının misyonuna geç geldiğinin sabit olduğu, lakin “24 saat müddetle misyon yerine gelmemek” fiilinin işlenmediği, bu nedenle davacının fiiline uygun olmayan bir ceza ile cezalandırılmasına ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiş ise de, dava konusu süreç tarihinde yürürlükte bulunan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 5/A-9. hususunda belirtilen “24 saate kadar vazifesine gelmemek” ibaresindeki müddetin “görev müddetinin başlangıcından itibaren 24 saate kadar olan süreyi” tabir etmesi, gerçekten anılan Tüzüğün 5/B-6. hususunda 24 saatten fazla mühletle misyon yerine gelinmemesi durumu için de başka bir yaptırım öngörülerek “4-10 güne kadar aylık bölümü cezası” verileceğinin belirtilmesi karşısında 03/09/2008 tarihinde tutulan tutanak ile vazifeye geç geldiği tespit edilen davacının anılan fiilinin Emniyet teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 5/A-9. unsurundaki “izinsiz yahut kurumunca kabul edilebilir özrü olmaksızın 24 saate kadar vazifesine gelmemek” kapsamında bulunduğu sonucuna ulaşıldığından, Yönetim Mahkemesi kararının anılan münasebetinde tüzel isabet bulunmamaktadır.

Bununla birlikte dava devam ederken, davacının fiiline uygulanacak disiplin cezasına ait mevzuatta değişiklik olması nedeniyle uyuşmazlığın çözülebilmesi için davacının işlediği fiile hangi mevzuat kararının uygulanması gerektiğinin belirlenmesi gerekmektedir.

Ceza hukuku kökenli bir prensip olan lakin vakit içinde hukukun tüm kısımlarında geçerli bir unsur olarak benimsenen lehe olan kararın uygulanması unsuru; işlendiği vaktin tüzel normları uyarınca kabahat sayılan bir fiilin sonradan yürürlüğe giren bir düzenleme ile cürüm olmaktan çıkarılmış bulunması yahut sonradan yürürlüğe giren düzenlemenin, hatanın işlendiği vakit mevcut olan düzenlemeye nazaran hatalının lehine sonuçlar doğurması durumunda, failin lehine olan sonraki normun daha evvel işlenmiş olan fillere uygulanmasını öngörmektedir.

Yönetim hukuku alanında, kural olarak idari süreçlerin yargısal kontrolü tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata nazaran yapılmaktadır. İdari süreç niteliğindeki disiplin cezasının da tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata nazaran yargısal kontrolünün yapılması gerekmekte ise de, lehe olan normun uygulanması prensibinin disiplin cezaları istikametinden de geçerli olduğunun kabulü gerekmektedir.

Münasebetiyle, fiilin işlendiği tarih prestijiyle yürürlükte bulunan mevzuat ile daha sonra yürürlüğe giren mevzuat kararları farklı ise, disiplin cezası ile cezalandırılacak olan şahısların lehine olan mevzuat kararı dikkate alınmalıdır.

Uyuşmazlıkta, davacının sabit olan fiili karşılığında Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 5/A-9. hususunda düzenlenen disiplin cezası, 08/03/2018 tarih ve 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve emniyet teşkilatı mensuplarına ait disiplin kurallarını tekrar düzenleyen 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Kararları Hakkında Kanun Kararında Kararname’nin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8/1-d. hususunda belirtilen disiplin cezası ile karşılaştırıldığında, 7068 sayılı Kanundaki düzenlemenin davacı lehine bir düzenleme getirildiği görüldüğünden, yönetim Mahkemesince, davacı lehinde olan düzenleme dikkate alınarak uyuşmazlık hakkında yine bir karar verilmesi gerekmektedir.

Dava konusu sürecin tekerrür kararlarının uygulanmasına ait kısmı tarafından Yönetim Mahkemesi kararının incelenmesi:

Söz olarak yinelenme, tekrarlama manasını taşıyan tekerrür, hukuk lisanında bir kimsenin işlediği bir kabahat nedeniyle karar giymesinden sonra, makul bir müddet içerisinde yeni bir kabahat işlemesini tabir etmektedir. Tekerrür nedeniyle ceza artırımıyla amaçlanan, kişinin tekrar kabahat işlemesi halinde daha ağır ceza kesileceğini bilmesi ve bu halde kabahat işlenmesinin caydırılmasıdır.

Üstteki açıklamalara nazaran, tekerrür nedeniyle ceza artırımı uygulanabilmesi için evvelki tarihte işlenen bir fiil nedeniyle verilen cezanın hukuka uygun olduğunun nihaileşmesi gerekmektedir.

Dava konusu sürecin Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 14. unsuru uyarınca tekerrür kararları uygulanmak suretiyle tesis edildiği anlaşılmakta ise de, tekerrüre temel alınan 23/24/25/26/01/2007 tarihlerinde işlendiği argüman olunan fiiller nedeniyle Ankara Valiliği Vilayet Polis Disiplin Heyeti tarafından verilen 09/05/2007 tarih ve E:2006/107, K:2007/368 sayılı cezanın iptali istemiyle açılan davada dilekçe ret kararı verildiğinden ve 23/24/25/26/01/2007 tarihlerinde işlendiği tez olunan fiiller nedeniyle verilen cezanın iptali istemiyle farklı başka açılacak davaların sonuncu sonucuna nazaran tekerrür kararlarının gerçek uygulanıp uygulanmadığı anlaşılacağından, Yönetim Mahkemesince tekerrüre temel alınan cezaya ait davanın sonucuna nazaran tekrar bir karar verilmesi gerekmektedir.

Bu prestijle, üstte belirtilen konular dikkate alınarak karar verilmesi gerektiğinden, dava konusu sürecin iptali istikametindeki Yönetim Mahkemesi kararında türel isabet bulunmamaktadır.

ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.