Bursa Büyükorhan OSGB Firmaları

15 Mart 2017 Çarşamba, 01:39

OSGB’ ler yetki ve sorumlulukları belirlenmiş, birden fazla işletmeye iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş firmalardır. OSGB ’lerde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli bulunur. OSGB’ ler aynı zamanda bakanlığın belirlediği fiziki şartları ve donanımları yerine getirmiş firmalardır. Hizmetlerini kurulu oldukları il ve çevre illerde verirler. Bursa ilinde faaliyet gösteren OSGB firmaları aynı zamanda ilçelerde ve yakın illerde de İSG hizmetleri verir. Büyükorhan OSGB Firmaları yasal yükümlülükleri yerine getirerek bakanlıktan yetki almışlardır.

Büyükorhan ilçesinde de İsg hizmetleri veren Gözetim OSGB firmamız Bursa ve çevresinde yüzlerce firmaya hizmet sunmaktadır. Hizmetlerimiz kapsamında işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli temini bulunuyor. İsg profesyonellerimiz işyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına uygun olarak belirlenen sürelerde işyerinde bulunuyor. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olan işyerlerinde, çalışan başına işyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının ne süreyle hizmet vereceği İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında belirlenmiştir. İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işletmenin belirleyeceği bir teknik personel koordinasyon içinde çalışır.

Büyükorhan İş Güvenliği Firmaları personel temini dışında işyerlerinde risk analizi yapar, acil durum eylem planlarını hazırlar, yangın ve patlamalarda alınacak önlemleri belirler ve tatbikatlarını yapar. Ayrıca çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verir. Bu çalışmalarla işyerinde iş güvenliği kültürü oluşmasına katkı sunar. İsg profesyonellerinin sunduğu raporlara göre işveren de gerekli alet ve cihazları almak, alınması gereken önlemleri almak zorundadır. Osgb firmaları tedbirlerin alınıp alınmadığını da denetler. Bütün bu çalışmaların amacı çalışanları meslek hastalıklarından ve iş kazalarından korumaktır. İşyerinde iş akışının kesintiye uğramamasını sağlamaktır.

Büyükorhan OSGB Listesi içinde olan Gözetim OSGB firmamız deneyimli ve sertifikalı personeliyle, yeterli donanımıyla bölgemizde en iyi İsg hizmetleri veren firmadır. Her tür işletmede yasanın öngördüğü hizmetleri vermekte ve takibini yapmaktadır. Yasanın uygulanmaması durumunda firmalara yüklü para cezaları verilir. Firmamızdan hizmet alarak yasanın eksiksiz uygulanmasını sağlayacak ve para cezalarına maruz kalmayacaksınız. Firmamızdan hizmet alarak iş güvenliği ve sağlığı çalışmalarını en uygun maliyetlerle yaptırmış olacaksınız.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz